GA voor starters Les 00 (Voorwoord) door Jan Oomen